Protože známe krizové situace na vlastní kůži a víme, jak těžké může být, najít potřebnou oporu, aby si člověk s takovou situací poradil, založili jsme neziskovou organizaci Euripidia Educa. Eurípidés byl klasikem tragédie a mistrem v pohledu do duševního světa svých postav. My nechceme, aby byl váš život tragédie, a tak s vámi rádi projdeme váš duševní svět a najdeme cestu z krizové nebo nepříjemné situace. Společně. 

Poskytujeme sociální služby, poradenství, terapii a krizovou pomoc pro rodiny, děti a mladistvé. 

Naše služby jsou dostupné všem a jsou zdarma.


Naše služby

Poskytujeme tyto registrované sociální služby:

 • Odborné sociální poradenství
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi 
 • Krizová pomoc


Jsme tu pro děti do 18-i let, které

 • potřebují pomoc v obtížné životní situaci;
 • mají problémy ve vztazích;
 • cítí krizi v rodině nebo problémy ve vzájemné komunikaci;
 • potřebují psychickou oporu a bezpečný prostor pro sdílení. 

A rodiče, kteří

 • zažívají tíživou nebo nepříznivou situaci;
 • se trápí nejistotou ve výchově dětí;
 • chtějí pracovat na vztahových nebo emočních obtížích u dítěte, jeho problémovém chování doma nebo ve škole;

 • nebo jednoduše hledají způsob, jak mít s dítětem bližší vztah založený na vzájemném porozumění a respektu.

Jak vám můžeme pomoci?

Budeme mít na prvním místě jen nejlepší zájem dítěte. Při našich setkáních je pro nás důležité vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení pocitů, potřeb a přání a prostor pro naslouchání a přijetí. V takovém prostředí pak můžeme hledat řešení daného problému a nabídnout podporu při jeho aktivním řešení.

Poskytneme pro vás bezpečný prostor, ve kterém vám budeme absolutní oporou při hledání řešení vaší životní situace. Pomůžeme rodičům zvýšit jejich rodičovské kompetence. Společně se budeme věnovat naplnění cílů, které si rodina sama vytyčí. Pomocí otevřené komunikace budeme hledat cestu k obnovení vzájemných vztahů.

Na co se u nás můžete spolehnout?

Ke každé rodině přistupujeme individuálně a s respektem ke každému jejímu členu. Při řešení situace pracujeme s celou rodinou a snažíme se ji nejprve vést k aktivnímu řešení problému.

Nejen, že se náš tým skládá z odborníků ze sociálních, psychologických a pedagogických profesí, ale také aktivně spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi z potřebných oborů.

Co mohu očekávat od sezení?

Jak probíhá sociální poradenství a terapie? Co vás na sezení čeká?

Sociální poradenství a terapie probíhá formou rozhovoru v bezpečném prostředí. Tak jednoduché to je.
Bezpečném prostředí znamená, že na vás nebude vyvíjen žádný tlak, nebudou kladena žádná očekávání a nebudete vystaveni žádnému hodnocení. V těchto podmínkách se pak můžete terapeutovi svěřit s tím, co vás trápí nebo byste rádi změnili.
Terapeut se vás pak může na základě svého nezaujatého postoje ptát na otázky, které vám pomohou problém řešit nebo zjistit, co vám samotným může pomoci cítit se lépe.

Na sezení také můžete přijít z důvodu, že se potřebujete zorientovat v nějaké složité situaci, která vyžaduje právní poradenství a plánování různých úředních úkonů. Vše s vámi rádi v soukromí probereme, vyplníme potřebné dokumenty a naplánujeme nutné úkony. Pokud to situace vyžaduje, zprostředkujeme vám kontakty s potřebnými institucemi.

Sezení lze realizovat i distančně, tedy on-line pomocí videohovoru nebo e-mailem a osobní setkání můžeme domluvit, pokud to bude situace vyžadovat.

Covid19: Při sezeních dodržujeme bezpečnostní opatření k omezení možného přenosu tohoto onemocnění. Při konzultacích je samozřejmostí použití respirátoru a k dispozici je dezinfekce.

Projekty

Organizujeme a také se podílíme na různých projektech, které se zaměřují na pomoc rodinám a dětem.

Svépomocná rodičovská skupina

Rodičovská skupina se schází jednou týdně a sdílí své rodičovské úspěchy i výzvy. Jejím základem je bezpečné prostředí, v němž si rodiče vzájemně sdělují své zkušenosti, diskutují nad různými výchovnými přístupy, povídají si o dětech a v neposlední řadě mají možnost se pochválit a vyjádřit si podporu. 

Protože chceme pozitivní a zdravé rodičovství a jsme v tom společně.Kde nás najdete?

Kontaktovat nás mohou sami klienti, nebo se k nám mohou dostat na doporučení odborníků (pedagoga, výchovného poradce, psychologa, lékaře apod.), případně sociálního pracovníka.

Naše služby jsou dostupné pro všechny a jsou zdarma.


Adresa:

Anenské náměstí 340

28401 Kutná Hora  


Telefon:

+420 604 533 230 

E-mail:
info.euripidia@gmail.com

Sledujte nás:
Facebook